ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

στεφaνες και ΓΕφυρες

Οι οδοντικές στεφάνες και γέφυρες είναι προσαρμοσμένες προθετικές εργασίες που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ή την αποκατάσταση των χαλασμένων ή απολεσθέντων δοντιών. Οι στεφάνες, γνωστές και ως “κορώνες”, είναι μόνιμα συγκολλούμενες αποκαταστάσεις πάνω στις επιφάνειες των φυσικών δοντιών ή των οδοντικών εμφυτευμάτων. Οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν τα κενά που απομένουν από τα  εξαχθέντα δόντια ή ελλειπόντων δοντιών από άλλη αιτία και στηρίζονται στη θέση τους από τα φυσικά δόντια εκατέρωθεν του κενού χώρου. Και οι δύο κατηγορίες αποκαταστάσεων θεωρούνται ως μόνιμες, γιατί δε χρειάζεται η μετακίνηση τους έξω από το στόμα. Επιλέγοντας μια στεφάνη ή μια γέφυρα για να αποκατασταθεί ο χαμένος οδοντικός φραγμός, επιτυγχάνεται τόσο η ορθότερη λειτουργία όσο και η φυσική εμφάνιση αλλά και η υγιεινή των δοντιών.

ενθετα και επενθετα

Σε περίπτωση εκτεταμένων εμφράξεων αμαλγάματος ή σύνθετης ρητίνης, τα ένθετα και τα επένθετα μπορούν να αποτελέσουν μια πιο αισθητική και ανθεκτική λύση.
Είναι κατασκευασμένα από κεραμικό υλικό και βασικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με τις στεφάνες είναι ότι περιορίζεται η απώλεια δοντιού μόνο στην αρχική του βλάβη. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με αυτή των σφραγισμάτων, με επιπρόσθετο στάδιο τη λήψη αποτυπώματος για την κατασκευή του στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Στη συνέχεια το ένθετο ή το επένθετο δοκιμάζεται στο στόμα και συγκολλάται με ειδική κονία.