ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Η έρευνα στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων αλλά και οι τεχνικές τοποθετήσεις τους είναι συνεχείς και η γνώση γι’ αυτά εμπλουτίζεται αδιάκοπα. Τα τελευταία δεδομένα επιτρέπουν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων μετά την εξαγωγή των μη αποκαταστάσιμων δοντιών. Σε κατάλληλα επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και η άμεση τοποθέτηση προσωρινών δοντιών σε αυτά τα εμφυτεύματα (δόντια σε μία μέρα). Η επιλογή αυτών των τεχνικών, πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, διότι αυξάνει τους κινδύνους απώλειας των εμφυτευμάτων.