ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο οδοντιατρικό μας κέντρο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση των δοντιών. Κατεστραμμένα δόντια από τερηδόνα, κατάγματα ή άλλες αιτίες καθώς και άλλα προβληματικά δόντια που δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή να προσφέρουν στη λειτουργία του στόματος, πρέπει να αφαιρούνται. Άλλοι λόγοι αφαίρεσης δοντιών είναι ορθοδοντικοί, περιοδοντικοί, προβληματικοί τρίτοι γομφίοι, έγκλειστα δόντια που δημιουργούν προβλήματα κ.λ.π. Κάποια δόντια από αυτά αφαιρούνται με απλές επεμβάσεις και άλλα απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις

Όταν τα απολεσθέντα δόντια, αφήνουν κενά λειτουργίας, τότε προτείνεται η αποκατάστασή τους με εμφυτεύματα ή άλλες προσθετικές αποκαταστάσεις.

Για κάθε περιστατικό γίνεται εξειδικευμένη μελέτη και προτείνονται διάφορες λύσεις, που διευκολύνουν τον ασθενή να αποφασίσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις οικονομικές του δυνατότητες .