ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, γίνεται στο οδοντιατρείο, με τη χρήση τοπικής αναισθησίας, ανάλογης με αυτή που χρησιμοποιείται για όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Το εμφύτευμα τοποθετείται με ακρίβεια σε συγκεκριμένο σημείο στο οστό του ασθενούς, που έχει ήδη προκαθοριστεί μετά από την κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση του περιστατικού. Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση δίνονται οι απαραίτητες μετεγχειρητικές οδηγίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή επούλωση. Η αντιβίωση και μια ήπια αναλγητική αγωγή (όπου χρειάζεται) ολοκληρώνουν την ανακούφιση του ασθενούς και περιορίζουν τις δυσάρεστες ενοχλήσεις.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μετά την τοποθέτηση, υπάρχει η δυνατότητα όπου χρειάζεται να κατασκευαστούν προσωρινές αποκαταστάσεις (τεχνητά δόντια) που θα βοηθήσουν τον ασθενή να συνεχίσει σχεδόν κανονικά την καθημερινότητά του. Μετά το πέρας 12 με 16 εβδομάδων, περίοδος που χρειάζονται τα εμφυτεύματα για να ενσωματωθούν με το οστό, μπορούν να τοποθετηθούν πάνω τους οι μόνιμες προσθετικές εργασίες που είναι ακίνητες ή κινητές, ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας που έχει εκπονηθεί.