Ορθοδοντικη στα παιδια

Πότε είναι η κατάληλη στιγμή για τον πρώτο ορθοδοντικό έλεγχο του παιδιού σας;


Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό συστήνεται να γίνεται στην ηλικία των 6-7 χρόνων. Είναι η ηλικία κατά την οποία αλλάζουν και ανατέλλουν τα αντίστοιχα μόνιμα. Αν και η θεραπεία δεν αρχίζει υποχρεωτικά στην ηλικία αυτή, ένας πρώτος έλεγχος είναι σημάντικος. Μετά την αξιολόγηση αυτή, ο ορθοδοντικός ίσως ζητήσει να βλέπει το παιδί περιοδικά (1-2 φορές το χρόνο περίπου) καθώς ανατέλλουν τα μόνιμα δόντια και το πρόσωπο συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως κάποιο πρόβλημα χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση άμεσα, ίσως να συστηθεί κάποιας μορφής πρώιμη θεραπεία.

Η πρώιμη αυτή θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

Η πρώιμη θεραπεία, η οποία επωφελείται από την αύξηση των γνάθων και την ανατολή των δοντιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορεί να ελαττώσει τη βαρύτητα ενός προβλήματος και να κάνει την πλήρη αποκατάστασή του σε μεγαλύτερη ηλικία λιγότερο χρονοβόρα.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως πίσω από όμορφα χαμόγελα με απολύτως ίσια δόντια, μπορεί να «κρύβονται» πολύ σοβαρά ορθοδοντικά προβλήματα.

Επιπλέον, αν παρατηρήσετε στο παιδί σας κάποιο από τα ακόλουθα, καλό θα ήταν να το συζητήσετε με τον ορθοδοντικό σας: