ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΣ Η ΒΡΥΓΜΟΣ

Είναι μια παραλειτουργική συνήθεια του στοματογναθικού συστήματος, κατά την οποία γίνεται σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών ή και τα δύο μαζί, χωρίς τη βούληση του ατόμου και που δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Πραγματοποιείται τόσο κατά τον βραδινό ύπνο όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε στιγμές υποσυνείδητης λειτουργίας. Πολλές φορές οδηγεί σε λειτουργικά προβλήματα του κροταφογναθικού συστήματος.
Τα σημεία και τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια που πραγματοποιείται ο βρυγμός. Παρουσιάζονται μικροκατάγματα στα δόντια, μικρές επιπεδώσεις των φυμάτων, μεγαλύτερα κατάγματα, μεγαλύτερες επιπεδώσεις των δοντιών, αυχενικές διαβρώσεις ποικίλης έκτασης και βάθους. Ακόμα μπορεί να παρατηρηθούν κατάγματα στις ρίζες των δοντιών, σπασίματα εμφράξεων και προσθετικών εργασιών ποικίλης έκτασης και βαθμού. Ανεξήγητοι πόνοι στα δόντια και τη φατνιακή απόφυση που, αν δε γίνει σωστή διάγνωση, μπορεί να οδηγήσουν σε αχρείαστες ενδοδοντικές θεραπείες ή και εξαγωγές δοντιών. Επιπτώσεις υπάρχουν και στους μύες. Πονοκέφαλοι, πόνοι στους μύες (μασητήρα, κροταφίτη έσω και έξω πτερυγοειδή) κατά την ψηλάφηση, που κάποτε συνοδεύονται με υπερπλασία και έντονη αντίδραση ευαισθησίας.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στην κροταφογναθική διάρθρωση. Πόνοι, ήχοι, αδυναμία διάνοιξης του στόματος, ή περιορισμός. Εάν παραμεληθεί αυτή η εξέλιξη, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του δίσκου ή και στα οστά της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Οι δυνάμεις που ασκούνται κατά τη διάρκεια του βρουξισμού, μπορεί να ξεπεράσουν στο δεκαπλάσιο τις δυνάμεις που ασκούνται κατά τη μάσηση.

Όταν η αποτριβή των δοντιών γίνεται με γρήγορους ρυθμούς και ο πολφός δεν προλαβαίνει να λειτουργήσει αμυντικά εναποθέτοντας δευτερογενή οδοντίνη, τότε παρουσιάζονται έντονες ευαισθησίες του πολφού.
Επιπτώσεις υπάρχουν και στο περιοδόντιο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός της περιοδοντικής μεμβράνης και αυξημένη κινητικότητα στα εμπλεκόμενα δόντια.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΥ

Σημαντικό ρόλο παίζει το stress. Η κληρονομικότητα σε μικρό βαθμό αλλά και η χρήση κάποιων φαρμάκων είναι δυνατό να επηρεάσουν τον βρυγμό. Τοπικά αίτια σύγκλεισης παίζουν κάποιο ρόλο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πλάγιες παρεμβολές στη μη εργαζόμενη πλευρά. Αλλαγή στη σύγκλειση μετά από ένα σφράγισμα ή μία προσθετική εργασία είναι δυνατό να επηρεάσει.

Ο ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ

με τη χρήση ναρθήκων κυρίως ολικής επικάλυψης. Επιτρέπει στο στοματογναθικό σύστημα να ασκούνται ισορροπημένες δυνάμεις προς αποφυγή τραυματισμού των μυών, των δοντιών, των οστών, του περιοδοντίου ή και του κροταφογναθικού συστήματος. Ο νάρθηκας δουλεύει μόνο, όταν ο ασθενής τον χρησιμοποιεί. Πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα των έξι μηνών περίπου, για να επιβεβαιώνεται η καλή του λειτουργικότητα. Σε περιπτώσεις έντονων και ενοχλητικών παρεμβολών στη μη εργαζόμενη πλευρά ο εκλεκτικός τροχισμός βοηθά. Ασκήσεις χαλάρωσης, βοηθούν θετικά, κυρίως στους ασθενείς που σφίγγουν τα δόντια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Γενικά, η θεραπεία του βρουξισμού (νάρθηκες, ασκήσεις, ψυχολογική υποστήριξη) είναι συμπτωματολογική. Δε θεραπεύουμε την αιτία αλλά τα συμπτώματα. 

Στη βιβλιογραφία αλλά και στην πράξη μπορεί να συναντήσει κάποιος και άλλους τρόπους αντιμετώπισης είτε από μόνους τους ή και σε συνδυασμό με τον νάρθηκα.

Ο βρυγμός εκτός από τους ενήλικες παρατηρείται και στα παιδιά. Δε συστήνεται όμως η χρήση νάρθηκα παρά μόνο σε ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις.