ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων (guided implant placement) είναι μια διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό – software, ο οδοντίατρος καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας για την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων στο στόμα του ασθενούς. Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού χειρουργικού νάρθηκα τα εμφυτεύματα τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια και σχεδόν ατραυματικά στο οστό της γνάθου.

Ο ασθενής πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία των γνάθων ( CBCT ) ώστε τα δεδομένα της αξονικής να εισαχθούν στο εξειδικευμένο λογισμικό. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα  αξιοποιώντας τα δεδομένα της αξονικής CBCT να αναπαραστήσει στις τρείς διαστάσεις την ακριβή ανατομία των γνάθων του ασθενούς. Ακόμη, στο λογισμικό περιέχονται “βιβλιοθήκες” εμφυτευμάτων από τις οποίες ο οδοντίατρος επιλέγει τον τύπο του εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιήσει και καθορίζει όλες εκείνες τις κλινικές παραμέτρους ( διαστάσεις, θέση, κλίσεις των εμφυτευμάτων στη γνάθο ) που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί μια ορθή χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος στο στόμα. Αφού οριστικοποιηθεί το σχέδιο θεραπείας του ασθενούς με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, κατασκευάζονται εξατομικευμένοι χειρουργικοί νάρθηκες με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Με τους νάρθηκες αυτούς πετυχαίνουμε την ατραυματική τοποθέτηση και την ελάχιστη χειρουργική επιβάρυνση των ασθενών μας κατά την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων στη στοματική κοιλότητα.