ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξαγωγές δοντιών και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις κάτω από τοπική αναισθησία

Στο οδοντιατρικό μας κέντρο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση των δοντιών. Κατεστραμμένα δόντια από τερηδόνα, κατάγματα ή άλλες αιτίες καθώς και άλλα προβληματικά δόντια που δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή να προσφέρουν στη λειτουργία του στόματος, πρέπει να αφαιρούνται. Άλλοι λόγοι αφαίρεσης δοντιών είναι ορθοδοντικοί, περιοδοντικοί, προβληματικοί τρίτοι γομφίοι, έγκλειστα δόντια που δημιουργούν προβλήματα κ.λ.π Μπορούν να πραγματοποιηθούν, χειρουργικές ή και άλλες μικροεπεμβάσεις που διενεργούνται με τοπική αναισθησία.

Όταν τα απολεσθέντα δόντια, αφήνουν κενά λειτουργίας, τότε προτείνεται η αποκατάστασή τους με εμφυτεύματα ή άλλες προσθετικές αποκαταστάσεις.΅


Για κάθε περιστατικό γίνεται εξειδικευμένη μελέτη και προτείνονται διάφορες λύσεις, που διευκολύνουν τον ασθενή να αποφασίσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις δυνατότητες πληρωμής.