ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ενδοδοντικη θεραπεια

Στην καθομιλουμένη εννοούμε την απονεύρωση. Η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των δοντιών, των οποίων ο πολφός έχει μολυνθεί.

Πολφός είναι το μαλακό μέρος του δοντιού που εκτείνεται στο εσωτερικό του μέχρι και το άκρο της ρίζας.

Αποτελείται από αγγεία, νεύρα και τον πολφικό ιστό. Όταν μολυνθεί, μπορεί να προκαλέσει πόνο ή και οίδημα. Η διατήρηση των δοντιών αυτών επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του παθολογικού ιστού, την χημικομηχανική επεξεργασία και την έμφραξη των ριζικών τους σωλήνων.

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια γίνονται πιο ευάλωτα στα κατάγματα, γι’ αυτό προτείνεται για μακροβιότερη διατήρηση να προστατεύονται είτε με επένθετη κατασκευή είτε κορώνα, που κάποτε για να στηριχτεί, χρειάζεται να προηγηθεί ενδοριζικός άξονας.