ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φθοριωση

Με τον καθαρισμό των δοντιών καλό είναι να συνδυάζεται και η φθορίωσή τους, ιδιαίτερα στα παιδιά και σε άτομα υψηλού κινδύνου στην τερηδόνα.

Η εφαρμογή της γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Το φθόριο ενισχύει την επιφάνεια της αδαμαντίνης και την κάνει πιο ανθεκτική στα οξέα και κατά συνέπεια στην τερηδόνα.

Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή της ομάδας των υδροξυλίων του υδροξυαπατίτη (της αδαμαντίνης των δοντιών) με
τα ιόντα φθορίου, μετατρέποντας έτσι τον υδροξυαπατίτη σε φθοριοαπατίτη, που είναι πιο ανθεκτικός στα οξέα και κατά συνέπεια, πιο ανθεκτικός στην τερηδόνα.