Υπηρεσίες γενικής οδοντιατρικής

Προληπτικη φροντιδα

Η προληπτική φροντίδα αποτελεί θεμέλιο της οδοντιατρικής. Ένα υγιές, όμορφο χαμόγελο απαιτεί υγιή δόντια και ούλα, καθώς και την υγεία των υπόλοιπων περιοχών της στοματικής κοιλότητας. 

Συστήνεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο επίσκεψη στον οδοντίατρο για καθαρισμό και έλεγχο της στοματικής κοιλότητας.

 Στην πρώτη επίσκεψη κρίνεται αναγκαίος και ένας πανοραμικός ακτινογραφικός έλεγχος ή μικρές ενδοστοματικές ακτινογραφίες. Σε κατοπινές επισκέψεις γίνεται μόνον εκεί, όπου απαιτείται.